Η αντικατάσταση του προϊόντος γίνεται δεκτή μόνο μετά από τηλεφωνική συνεννόηση και μόνο για ελαττωματικό προϊόν αφού αυτό έχει ελεγχθεί από την εταιρία μας και έχει διαπιστώσει το ελάττωμα. Σε αυτή την περίπτωση τόσο του ελαττωματικού προϊόντος όσο και του προϊόντος αντικατάστασης βαρύνει την εταιρία μας.

Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί ελάττωμα από την εταιρία μας, επιστρέφουμε το προϊόν και το κόστος των μεταφορών βαρύνει τον πελάτη.


Σε περίπτωση μηχανημάτων ισχύουν οι όροι εγγύησης αυτών.